Mẫu biểu kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức và chuyển sinh hoạt Đảng

11/08/2010 15:10:55
Đảng Ủy
Thông báo khác
Trung tâm Thông tin Tư liệu thông báo
Từ ngày 01/08/2014 các bạn sinh viên muốn xem thông báo mới thì đăng nhập vào trang ME theo link này http://me.lhu.edu.vn/.
Thông báo bên dưới là những thông báo cũ trước ngày 01/08/2014.
© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 671,297Đang xem : 2,276